Nieuws Publicaties

Werkkostenregeling

Publicaties, 22 december 2014
36 CARROSSERIE 09 |14 ALGEMEEN

CREATIEF KIJKEN NAAR DE BELONING VAN UW PERSONEEL

Focwa artikel december 2014 WKR2015

Op het moment dat u deze editie van het magazine ontvangt, loopt het jaar 2014 alweer bijna ten einde. Mogelijk heeft u met uw werknemers een eindejaar bijeenkomst gehouden met een kerstmaaltijd in een restaurant of gaat u dat nog doen. En/of heeft u aan uw werknemers een kerstpakket gegeven. Een kerstmaaltijd of kerstpakket kunnen voor u als werkgever een behoorlijke kostenpost zijn. Het kan zijn dat, wegens de verplichte invoering van de werkkostenregeling in 2015, 2014 het laatste jaar is dat u genoemde uitgaven heeft gedaan.

DOOR: MR GERARD VAN DER LELIE EN STEFAN VAN DER VLIST

De werkkostenregeling is de nieuwe fiscale vrijstelling van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel, die niet als loon in aanmerking worden genomen, ongeacht of een werknemer door de vergoeding of verstrekking wordt beloond. Dit kan uiteenlopen van een vaste kostenvergoeding tot personeelsfeesten en telefoons voor de werknemers. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 was er de mogelijkheid te kiezen voor de regeling van de oude vergoedingen en verstrekkingen of de werkkostenregeling. Deze mogelijkheid vervalt echter per 1 januari 2015. Kort samengevat houdt de regeling in, dat u 1,2 procent van de fiscale loonsom onbelast aan vergoedingen of verstrekkingen mag geven (vrije ruimte). Dit totale bedrag mag u in principe zelf onder het personeel verdelen. Alle vergoedingen die boven de vrije ruimte worden verstrekt, worden belast met 80 procent eindheffing. Deze 80 procent komt bovenop het bedrag van de vergoeding of verstrekking. Deze vrije ruimte wordt aangevuld met enkele gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten en/of verstrekkingen alsmede verstrekkingen met een zogenoemde nihil waardering (zie schematisch overzicht).

schema

Bij zowel de gerichte vrijstelling als de nihilwaardering is er door zowel de werknemer als de werkgever geen belasting verschuldigd. Indien de vergoeding of verstrekking echter niet in één van deze twee posten valt, komt het in de derde ‘belaste post’; de vrije ruimte. Voor een werkgever is het zodoende van belang om te weten wat in de vrije ruimte valt. In eerste instantie zijn dit alle posten waar de werknemer een (fictief) privé voordeelgeniet. Denk hierbij aan de lunch op het werk, de fiets van de zaak, een amandelstaaf, de contributie van de vakbond, bedrijfsfitness, een kostuum van de zaak, parkeergelden van de privé auto en het personeelsfeest. Het eerder genoemde kerstpakket en de kerstmaaltijd vallen ook onder de zogenoemde vrije ruimte. Het ontvangen van een kerstpakket en het nuttigen van een kerstmaaltijd met collega’s wordt als een beloning voor de werknemer gezien. Zolang de kosten hiervan minder zijn dan 1,2 procent van de fiscale loonsom bent u geen belasting daarover verschuldigd. Indien het meer is dan de 1,2 procent bent u over het meerdere 80 procent belasting (eindheffing) verschuldigd.

Kerstpakket en kerstmaaltijd
Indien het kerstpakket in 2014 een waarde heeft van maximaal 70 euro bent u over de waarde 20 procent belasting verschuldigd. In 2015 valt het kerstpakket in de vrije ruimte. Een kerstmaaltijd in een goed restaurant wordt als personeelsuitje gezien. Hiervoor gold per jaar per werknemer een vrijstelling van maar liefst 454 euro. Een goede kerstmaaltijd met een waarde van 80 euro kon zodoende zonder extra belasting worden genuttigd. Vanaf 2015 valt de kerstmaaltijd in de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de kerstmaaltijd en het kerstpakket belast met 80 procent eindheffing! Onder de ‘oude’ regeling was over de verstrekking van het kerstpakket van 70 euro en de kerstmaaltijd van 80 euro slechts 14 euro belasting verschuldigd (70 euro x 20%). Onder de werkkostenregeling is er geen belasting verschuldigd, indien het hele bedrag van 150 euro in de vrije ruimte valt. Indien het gehele bedrag er buiten valt, is er 120 euro belasting verschuldigd (150 euro x 80%). Het kerstpakket en de kerstmaaltijd kosten u dan 270 euro in plaats van 164 euro!

Alternatief
In plaats van een kerstpakket zou u er voor kunnen kiezen om uw werknemers korting aan te bieden op brancheeigen producten (maximaal 20 procent korting met een maximum van jaarlijks 500 euro), of u kunt ervoor kiezen om een sportschoolabonnement te vergoeden. U als werkgever dient dan wel een fitnessprogramma in uw ARBO beleidsplan op te nemen. Voor de kerstmaaltijd zou u ervoor kunnen kiezen om deze na een (verplichte) zakelijke bijeenkomst te plannen. Indien een maaltijd meer dan bijkomstig zakelijk is, is de maaltijd onbelast. Een andere mogelijkheid is dat u de maaltijd in uw kantine houdt en een cateraar laat komen. De maaltijd is dan belast tegen een forfaitair bedrag (3,15 euro in 2014) in plaats van de werkelijke kosten.

Conclusie
Voor werkgevers is het van groot belang om tijdig in kaart te brengen wat de gevolgen van de werkkostenregeling in uw onderneming zijn. Mogelijk dat de werkkostenregeling ongewenste fiscale of financiële gevolgen heeft. Door dit tijdig in kaart te brengen, kan dat mogelijk worden voorkomen. Wij adviseren u tijdig met een (belasting)adviseur contact op te nemen voor de exacte regels en voorwaarden.

Afsluiting
In deze bijdrage hebben wij u op hoofdlijnen geïnformeerd over de werkkostenregeling. In onze volgende bijdrage in het januarinummer informeren wij u over de gewijzigde wetgeving voor 2015.
Voor nu wensen wij u een ondernemend, creatief en voorspoedig 2015!

mr Gerard van der Lelie RB en Stefan van der Vlist MSc RB
zijn werkzaam bij Worrell & Jetten Accountants en Adviseurs
te Zoetermeer, www.worelljetten.nl

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven