Nieuws Algemeen

Wetgeving franchising, wat en waarom?

Algemeen, 05 juni 2018

WinkelstraatEconomisch belangrijk

Franchising is een economisch belangrijke vorm van samenwerking tussen ondernemingen en zelfstandigen. Nederland kent ongeveer 750 franchiseformules, die met name veel voorkomen in de detailhandel, dienstverlening en zorg. Bij franchising wordt veelal gewerkt volgens vaste formules, bijvoorbeeld op het gebied van reclame.

Vier deelgebieden

De voorgenomen wetgeving zal zich vooraf richten op vier deelgebieden. Dit is het gevolg van overleg met franchisegevers en -nemers. Deze deelgebieden zijn de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers en de beëindiging van de franchisesamenwerking.

Kaders inzake regelgeving

De regelgeving zal genoemde deelgebieden van kaders voorzien. Het Kabinet geeft hieraan de voorkeur boven een gedragscode, zoals het vorige Kabinet van plan was.

Wetgeving in de maak

Eén en ander moet dit najaar resulteren in wetgeving waarover consultatie zal plaatsvinden met belanghebbenden. Doel is om onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan en hiertegen bescherming te bieden. Daarnaast wil het kabinet franchisenemers en -gevers maximaal de ruimte geven om samen te werken en daarbij beide partijen zo goed mogelijk bedienen. Duidelijk is echter dat vooraf franchisenemers beter zullen worden van de nieuwe wetgeving.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven