Nieuws Algemeen

Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten

Algemeen, 23 mei 2018

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Icoon juridischWinstgroei gekelderd

De netto-omzet nam toe met bijna 5%, versus ruim 14% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche aanzienlijk achter bij het mkb-gemiddelde van 8% in 2017. De winstgroei zakte van bijna 30% in 2016 tot ruim 14% in 2017, versus 15,5% voor het mkb als geheel. De brutomarge nam met 6% toe, tegenover 11% een jaar eerder. Ook op dit gebied bleef de branche achter bij het totale mkb die een stijging van 7,3% liet zien.

Grote onderlinge verschillen

Binnen de specialistische zakelijke dienstverlening waren de verschillen behoorlijk. De advocaten en notarissen bleven per saldo achter bij het gemiddelde in de branche, onder meer door prijsdruk. De omzetstijging was hier relatief beperkt, net als de brutomarge. De financiële resultaten waren echter vooral zwak voor adviseurs op het gebied van management en bedrijfsvoering. De omzet ging veelal omlaag, terwijl deze subbranche in 2016 juist een van de grote winnaars was. Daar stond tegenover dat ingenieursbureaus sterk profiteerden van de ontwikkelingen in de bouw en op de woningmarkt.

Solvabiliteit verder verbeterd

In vergelijking met de meeste andere branches liepen de personeelskosten slechts beperkt op: +6%, versus bijna 9% in 2016. Dit kwam onder meer door de sterke daling van de pensioenpremies met 11%. Een jaar eerder kwamen deze nog 27% hoger uit. Per saldo lieten de bedrijfskosten een plus van 5% zien, ten opzichte van +8% in 2016.

Positief is dat het eigen vermogen in 2017 wat sterker toe is toegenomen dan een jaar eerder: +18% versus +17%. Ook de solvabiliteit is verder aangetrokken met 11%. In 2016 nam deze met 7% toe en in 2015 was er nog sprake van een forse achteruitgang.

Tij zit mee, maar forse uitdagingen

Ondanks de minder goede prestaties in het afgelopen jaar zijn de vooruitzichten voor de specialistische zakelijke dienstverlening positief. De economische omstandigheden zitten mee, maar er liggen wel behoorlijke uitdagingen. De digitalisering, marktversnippering en nieuwe concurrenten zorgen voor aanhoudende druk op de tarieven. Daarom zijn flexibiliteit, nieuwe verdienmodellen, samenwerking en transparantie cruciaal.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven