Nieuws Algemeen

WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar!

Algemeen, 12 maart 2019

Verschillende methodes

PandEr zijn verschillende methodes om de WOZ-waarde vast te stellen. Bij woningen maakt de gemeente meestal een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke woningen. Bij bedrijfspanden wordt de waarde vaak afgeleid uit de huur.

Waardedrukkende factoren

Bij de waardevaststelling spelen waardedrukkende factoren een belangrijke rol. Deze kunnen betrekking hebben op het pand zelf of op de omgeving. Waardedrukkende factoren die samenhangen met het pand zelf, zijn bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en vochtoverlast. Bij omgevingsfactoren kunnen we denken aan geluidsoverlast en verpaupering van de buurt.

Let op! Als het goed is, dienen al deze factoren meegenomen te zijn bij de waardebepaling.

Dit is echter lang niet altijd het geval, omdat gemeentes niet alle onroerend goed individueel kunnen taxeren. Ga dus na of in de WOZ-beschikking is vermeld hoe deze tot stand is gekomen en of de WOZ-waarde overeenkomt met de waarde zoals deze volgens u ongeveer zou moeten zijn. Wijkt deze af, ga dan in bezwaar.

Tip! Gaat u in bezwaar, dan kan het lonend zijn zelf een taxatie uit te laten voeren.

Niet alleen voor OZB

De WOZ-waarde van uw pand is beslissend voor uw aanslag OZB. De WOZ-waarde is echter ook van belang voor een aantal andere heffingen, zoals het eigenwoningforfait.

Te lage WOZ-waarde?

U kunt tegenwoordig ook een hogere WOZ-waarde bepleiten als deze naar uw mening te laag is vastgesteld. Een hogere WOZ-waarde is soms wenselijk als het voornemen bestaat een pand te verkopen of bij het verkrijgen van een hypotheek.

WOZ-bezwaren top 5:

  1. Geluidsoverlast
  2. Stankoverlast
  3. Slechte bereikbaarheid / parkeeroverlast
  4. Achterstallig onderhoud
  5. Bodemverontreiniging

Heeft u vragen over de WOZ-beschikking van uw pand, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven