Nieuws Algemeen

Zet de shredder maar vast klaar…

Algemeen, 31 december 2020

Bewaarplicht in beginsel zeven jaar

ShredderUw fiscale bewaarplicht bedraagt in beginsel zeven jaar. Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw voorraad- en loonadministratie van 2013 na 31 december 2020 mag vernietigen. Er zijn echter uitzonderingen.

Termijn soms tien jaar

Akten en aankoopbewijzen inzake onroerend goed zult u sowieso niet snel weggooien, maar formeel bestaat hiervoor een bewaartermijn van tien jaar. Dit heeft onder meer te maken met de herzieningstermijn in de omzetbelasting voor onroerend goed van tien jaar.

Let op! U moet uw gehele administratie ook tien jaar bewaren als u elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert.

Termijn soms vijf jaar

Binnen de loonadministratie geldt soms een kortere bewaartermijn van vijf jaar. De volgende gegevens moet u ten minste vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren:

  • loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, zoals het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen;
  • kopieën van het identiteitsbewijs;
  • kopieën van beschikkingen of verklaringen die u van uw werknemer hebt gekregen.

Let op! U moet ook de oude verklaringen en formulieren bewaren als die zijn vervangen door nieuwe.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven