Nieuws Publicaties

Zonder VAR ver van huis!

Publicaties, 22 december 2015
Publicatie in Carrosserie 9|15

Een nieuw jaar brengt vaak allerlei wijzigingen met zich mee. Zo bracht 2015 de verplichte invoering van de werkkostenregeling met zich mee, waarover wij u vorig jaar hebben geïnformeerd. Voor 2016 zijn er ook enkele belangrijke wijzigingen. Volgend jaar staat de afschaffing gepland van de Verklaring ArbeidsRelatie, kortweg VAR genoemd.

Eigenlijk zou de VAR al op 1 januari 2016 verdwijnen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zouden gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. Door te veel onduidelijkheden en doordat de consequenties van de afschaffing van de VAR nog niet volledig worden overzien, is de invoering van voorbeeldovereenkomsten uitgesteld tot 1 april 2016. De termijn voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om hun huidige werkwijze aan te passen, is opgeschort naar ultimo 2016. De Belastingdienst houdt wel toezicht, maar zal niet handhavend optreden. De overgang van VAR naar modelovereenkomsten geschiedt in drie fases:

  • 1 januari 2016 – 31 maart 2016 : voorbereidingsfase
  • 1 april 2016 – 31 december 2016 : implementatiefase
  • 1 januari 2017 en later : inwerkingtreding modelovereenkomsten

Voorbereidingsfase

Gedurende de periode tot 1 april 2016 blijven de huidige VAR’s geldig. Tevens blijft het mogelijk om tot die tijd een nieuwe VAR aan te vragen. In de tussentijd is het streven
om meer algemene modelovereenkomsten te ontwikkelen, die in een groot aantal situaties en sectoren toepasbaar zijn. Deze algemene modelovereenkomsten geven zekerheid over de loonheffingen, indien ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt. Tevens worden in de modelovereenkomsten de essentiële bepalingen gemarkeerd die fiscaal relevant zijn, of voor de werknemersverzekeringen relevant zijn. Zo wordt duidelijk welke bepalingen u uit de overeenkomst kunt aanpassen zonder het risico te lopen dat de overeenkomst zijn werking verliest.

Implementatiefase

Vanaf 1 april 2016 verliezen de VAR’s hun geldigheid. Er kan na deze datum geen vrijwaring meer worden ontleend aan de VAR. Gedurende deze periode dient er te worden overgestapt naar de modelovereenkomsten. De focus verschuift in deze periode naar de implementatie van de nieuwe werkwijze: u en uw opdrachtnemers zullen waar nodig de werkwijze moeten aanpassen. De Belastingdienst zal gedurende deze periode van implementatie terughoudend optreden. Slechts in situaties waarin overduidelijk sprake is van een dienstbetrekking zal handhavend worden opgetreden.

Inwerkingtreding modelovereenkomsten

Per 1 januari 2017 is de overgangsperiode voorbij en dient iedereen over te zijn op het nieuwe systeem van de voorbeeldovereenkomsten. Vanaf die datum gaat de Belastingdienst ook handhaven.

Wat verandert er voor u?

Indien u over een kopie van de VAR en id-bewijs beschikte, was u gevrijwaard van naheffing voor de loonheffingen. Met de overgang naar de modelovereenkomsten vervalt deze vrijwaring echter. Door gebruik te maken van de modelovereenkomsten heeft u zekerheid dat u geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen. De genoemde zekerheid is echter geen vrijwaring. Bij een belastingcontrole kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat niet aan de voorwaarden van de overeenkomst wordt voldaan. Dan is de opdrachtnemer in (fictieve) dienstbetrekking en zal er een naheffingsaanslag loonheffingen en premies werknemersverzekeringen aan u worden opgelegd. In de overeenkomst kunt u vastleggen dat u de premies mag verhalen op uw opdrachtnemer, maar dat is natuurlijk niet zaligmakend. De periode van volledige zekerheid vooraf is met het vervallen van de VAR voorbij. Door gebruik te maken van de modelovereenkomsten en door deze na te leven is de kans op naheffing te beperken, maar zal nooit ‘nul’ zijn. De belastingdienst heeft aangegeven alleen in evident afwijkende situaties op te treden, maar de praktijk zal uitwijzen of dat werkelijkheid wordt.

Voor nu wensen wij u een fijne decembermaand en een voorspoedig en succesvol 2016.
Stefan van der Vlist MSc RB

 

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven