Nieuws Algemeen

Zzp’er toch ondernemer

Algemeen, 30 oktober 2018

Fiscale voordelen

TractorHet ondernemerschap kent tal van fiscale voordelen. Een belangrijk fiscaal voordeel is de zelfstandigenaftrek van € 7.280. De voorwaarden voor deze aftrek is dat u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en dat u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

Zzp’er ondernemer?

Eerder bracht een zzp’er zijn zaak voor de rechter, omdat de inspecteur hem niet als ondernemer wilde aanmerken. In plaats daarvan was volgens de inspecteur sprake van resultaat uit werkzaamheid. Dit betekende dat geen recht bestond op onder andere de zelfstandigenaftrek.

Ook zelfstandig beroep

Uit de uitspraak volgt allereerst dat ook een zelfstandig uitgeoefend beroep een onderneming kan vormen. In de betreffende zaak was de zzp’er zelfstandig werkzaam in de agrarische sector. De rechter ging daarop na of voldaan werd aan de fiscale eisen voor het ondernemerschap.

Eén opdrachtgever, toch onderneming

In één van de ter discussie staande jaren werd 93% van de opbrengst door de zzp’er behaald via één opdrachtgever. Toch stond dit een onderneming niet in de weg. Belangrijker was of er voldoende ondernemersrisico werd gelopen.

Ondernemersrisico

Uit de feiten bleek dat de zzp’er inderdaad ondernemersrisico liep. Zo diende de man zelf voor voldoende klanten te zorgen, was hij zelf aansprakelijk voor eventuele schade, liep hij debiteurenrisico en diende hij vooraf in te schatten hoeveel uren werk een bepaalde klus zou opleveren. De rechter kwalificeerde de man dan ook als ondernemer.

Geen investeringen?

Dat er niet geïnvesteerd zou zijn, was volgens de rechter niet van belang. Ook niet dat er zich geen enkel debiteurenrisico had voorgedaan. Bepalend is slechts of dat risico al dan niet gelopen wordt.

Heeft u vragen over de fiscale eisen ten aanzien van het ondernemerschap, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven