Nieuws HRM, Salaris & Advies

Voorkomen is beter dan genezen – zo gaat u effectief om met ziekteverzuim!

HRM, Salaris & Advies, 25 april 2024

Op 22 april jl. heeft de juridische afdeling het webinar gegeven over effectief omgaan met de zieke werknemer. Er was veel interesse voor dit onderwerp en er kwamen veel praktijkvragen op over dit voor werkgevers lastige onderwerp. Goed om te zien dat werkgevers zich hierover willen laten bijpraten! Als bepaalde acties tijdens de Poortwachter niet goed of niet tijdig worden opgepakt, kan dat een werkgever duur komen te staan. Hieronder treft u aan een aantal praktische tips, gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers rondom ziekteverzuim:

 1.  Voorkom ziekteverzuim door:
 • het creëren van een fijne werkomgeving
 • het lichter maken van (zwaar) werk
 • het faciliteren van vitaliteit (fruitmandjes op het werk, bootcamps, korting op sport, fietsplan etc.)
 • het verhogen van de werkplezier
 • het signaleren van & anticiperen op werkstress
 • het zorgen voor flexibiliteit (bijvoorbeeld in werktijden) & een goede werk-privébalans (voorkom dat men overloopt in het werk)
 • het aanstellen van een preventiemedewerker: deze kan u veel werk uit handen nemen bij de implementatie & uitvoering van bovengenoemde punten.
 1.  Hoe om te gaan met de zieke werknemer?
 • Volg alle stappen in de Wet Poortwachter. Gebruik hierbij de handige UWV-tool: Stappenplan zieke werknemer | UWV | Werkgevers ! U hoeft hier alleen de 1e ziektedag in te vullen en u krijgt meteen alle te volgen stappen van de Wet Poortwachter te zien (inclusief data!).
 • Focus op het doel, namelijk de werknemer weer aan het werk zien te krijgen.
 • Stel een arbo- en verzuimbeleid op.
 • Voorkom een verlengde loondoorbetalingsplicht (loonsanctie derde ziektejaar) door:
  – werknemer schriftelijk aan te spreken als hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt (werknemer waarschuwen en als dat niet helpt, dan een loonsanctie).
  – een eventuele 2e spoor tijdig (in ieder geval voor ommekomst eerste ziektejaar) in te zetten.
  – uw eigen re-integratieverplichtingen na te komen.
  – ervoor te zorgen dat de re-integratie een bevredigend resultaat heeft behaald
 1.  Een werknemer is twee jaar ziek. En dan?
 • Beëindig na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden d.m.v. het sluiten van een vaststellingsovereenkomst);
 • Heeft u nog slapende dienstverbanden? Beëindig deze dan. U kunt namelijk de transitievergoeding van het UWV terugkrijgen op basis van de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid: Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid | UWV | Werkgevers .

Webinar gemist?

Hierbij treft u aan de link naar het webinar & de bijbehorende presentatie.

 

Bonustip

Wilt u even sparren als u vragen heeft over een zieke werknemer? Bel dan onze juridische afdeling via 079-3445687. Wij kunnen u op een laagdrempelige manier – vaak al met een kort telefoontje – (verder) op weg helpen om de nodige acties goed uit te voeren zodat u niet tegen onnodige extra kosten aanloopt. Ook kunt u bij twijfel altijd even bellen om te checken of u op de goede weg zit. Ook hier geldt; voorkomen is beter dan genezen!

Deel dit bericht via