Nieuws Pensioenadvisering

Pensioenleeftijd naar 68 jaar

Pensioenadvisering, 26 oktober 2017

Op 1 januari 2018 verandert de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar.

Dit betekent in veel gevallen dat bestaande pensioenregelingen dienen te worden aangepast. Dit heeft dus gevolgen voor zowel werkgever als werknemer.

Indien u als werkgever bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds zal één en ander op collectief niveau worden aangepast.

Voor regelingen die lopen bij een verzekeringsmaatschappij zal naar alle waarschijnlijkheid de verzekeraar met een initiatief tot aanpassing komen. Indien u hier vragen over heeft dan kunt u contact op nemen met één van onze pensioenadviseurs.

Deel dit bericht via