Bedrijfsopvolging producten

  • Inzicht in optimale bedrijfsstructuur
  • Inzicht in schenken en erven
  • Tijdig fiscale mogelijkheden benutten
  • Deskundig en praktisch totaaladvies

Tijdig starten met bedrijfsopvolging

Bij een beslissing over bedrijfsopvolging gaat u meestal niet over één nacht ijs. Vaak heeft u wel iemand op het oog, maar weet u niet welke stappen u moet zetten. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op dit proces, bijvoorbeeld de structuur en de waarde van uw onderneming. Daarnaast spelen emoties vaak een belangrijke rol. U heeft immers een belangrijk deel van uw leven geïnvesteerd in de onderneming en wilt graag dat deze in goede handen achterblijft.

Fiscaal gezien zijn er diverse faciliteiten die de bedrijfsoverdracht kunnen vereenvoudigen. Bijvoorbeeld opvolging binnen uw familie door schenken of erven. De wetgever wil bedrijfsoverdracht juist stimuleren en niet frustreren door hoge belastingen te heffen. Zo geldt een vrijstelling bij schenken of erven van ruim € 1 miljoen per onderneming. Is de onderneming meer waard? Dan is het meerdere nog eens voor 83% vrijgesteld. Hieraan zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden. Ook kunt u, vooruitlopend op de bedrijfsopvolging, uw bedrijf herstructureren. Dit kan de verkoop of schenking van uw bedrijf vereenvoudigen. Tijdige voorbereidingen zijn hiervoor noodzakelijk.

Worrell & Jetten kent de wet- en regelgeving rond bedrijfsoverdracht tot in detail, evenals de voorwaarden bij schenken of erven. Onze fiscalisten en juristen staan u met raad en daad terzijde om de bedrijfsopvolging voor u en uw onderneming soepel te laten verlopen. Op tijd starten is het sleutelwoord.

Door nu vast na te denken over bedrijfsopvolging, kunt u in de toekomst belasting besparen!

Bedrijfsopvolging advies

Regelen nu het nog kan

Om fiscaal en juridisch de juiste beslissingen te nemen, is het verstandig op tijd over uw toekomst na te denken. Dat wil zeggen: enkele jaren voordat u uit uw onderneming stapt, vanwege pensionering of om andere redenen.

Wat gebeurt er met mijn onderneming als ik met pensioen ga? Houdt deze dan op te bestaan? Wil ik mijn bedrijf verkopen aan een derde? Wil ik mijn onderneming binnen de familie overdragen? Doe ik dit al tijdens mijn leven of erven mijn erfgenamen het bedrijf na mijn overlijden? Draag ik in één keer mijn onderneming over of doe ik dit gefaseerd? Blijf ik nog enige tijd aan als adviseur? Op welke wijze financier ik de overdracht? Wil ik een deel van mijn bedrijf schenken, bijvoorbeeld aan mijn kinderen?

Als ondernemer en DGA spelen deze vragen op zeker moment door uw hoofd. Worrell & Jetten denkt met vakkennis en ervaring graag met u mee en komt met deskundige en praktische adviezen.

Tijdig regelen, aanzienlijke besparingen

Als u bedrijfsopvolging in een vroeg stadium regelt, krijgt u rust. Tijdige maatregelen kunnen ook veel voordelen opleveren. Daarom is een testament bijvoorbeeld zo belangrijk.

Een ondernemer komt te overlijden en de twee kinderen zetten de onderneming voort. Deze heeft een waarde van € 500.000. Er is geen testament opgesteld. Op grond van het wettelijk erfrecht erft de partner het vermogen. De kinderen krijgen een vordering op de partner die pas opeisbaar is bij diens overlijden.
Een voorwaarde voor de fiscale faciliteit is dat de voortzetter ondernemingsvermogen erft. In deze situatie erft de partner alles, maar die zet de onderneming niet voort. De kinderen zetten de onderneming voort, maar erven een vordering en geen ondernemingsvermogen. Er kan dan ook geen gebruik worden gemaakt van de fiscale faciliteit. Dit kost de familie € 35.000 erfbelasting. Met een goed testament kan dit worden bespaard.

Ook een wijziging in de juridische structuur kan fiscale voordelen opleveren.

U bent aandeelhouder van een B.V. en u wilt deze B.V. verkopen. Wanneer u uw aandelen verkoopt, bent u over de verkoopwinst direct 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Wanneer u echter aandeelhouder bent van een holding B.V., die op haar beurt de aandelen houdt in een werkmaatschappij B.V., dan kunt u de verschuldigde belasting uitstellen. Wanneer de holding B.V. haar aandelen in de werkmaatschappij verkoopt, is hierover door de holding B.V. geen belasting verschuldigd. U bent pas inkomstenbelasting verschuldigd zodra u dividend uitkeert van de holding aan uzelf.
Een dergelijke wijziging van de structuur kan aanzienlijke voordelen hebben. In bovengenoemd voorbeeld dient u echter minimaal 3 jaar voorafgaand aan de bedrijfsopvolging uw structuur al aan te passen. Het is daarom noodzakelijk tijdig aandacht te besteden aan uw opvolging.

De fiscalisten van Worrell & Jetten weten welke mogelijkheden u heeft. Maak gebruik van onze kennis en ervaring in de vorm van vakkundige en effectieve adviezen.

Fiscaal advies bedrijfsopvolging

Fiscale voordelen optimaal benutten

Denkt u al na over bedrijfsopvolging? Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen, mogelijkheden en ideeën. Zowel fiscaal, juridisch als financieel onderzoeken wij de verschillende opties en rekenen deze voor u door. Wij brengen onder meer het testament ter sprake. Daarnaast adviseren wij u met onze expertise van herstructurering over de optimale bedrijfsstructuur in samenhang met de bedrijfsopvolging. In geval van verkoop begeleiden wij u bij het verkoopklaar maken van uw onderneming. Uw bedrijf kunnen wij ook waarderen. Lees hierover meer bij fusies en overnames.

De specialisten van Worrell & Jetten brengen de financiële, juridische en financiële mogelijkheden en consequenties van bedrijfsopvolging in kaart. Ons team van fiscalisten, juristen en andere adviseurs helpen u zakelijk en privé de juiste keuzes te maken met deskundige, praktische en betaalbare adviezen. Door tijdig uw opvolging goed te regelen, kunt u de fiscale faciliteiten optimaal benutten en voordelen behalen.

Vraag hier uw vrijblijvend gesprek over bedrijfsopvolging aan.

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies