Bedrijf laten waarderen producten

  • Onderbouwd waarderingsrapport
  • Waardecreatie zichtbaar maken
  • Financiële schade voorkomen
  • Deskundige en multidisciplinaire aanpak

Waarderen is analyseren en beargumenteren

De waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel komt tot uitdrukking in een waarderingsrapport. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de koop of verkoop ervan of voor een andere strategische beslissing. De waarderingsdeskundigen van W&J belichten in het rapport de onderneming, de economische omgeving, het toekomstperspectief, de financiële prognoses en de cashflow. Elk bedrijf is uniek en heeft specifieke kansen en risico’s die van invloed zijn. Wij helpen u met een beargumenteerd waarderingsrapport.

Onze bedrijfswaardering geeft u relevante informatie en inzichten. Zo weet u hoe u actief waarde kunt creëren, als onderdeel van uw strategie.

Bedrijfswaarderingsadvies

Bedrijfswaardering voor strategische beslissingen

Bij koop, verkoop en bedrijfsopvolging is de bedrijfswaardering een betekenisvol instrument om de overdrachtsprijs te bepalen of te toetsen. In een situatie van echtscheiding is het resultaat bepalend voor de boedelverdeling, bij een overlijden voor de waarde van de erfenis. Bij een fusie of een splitsing door een ruzie bepaalt de waardebepaling de ruilverhouding van de aandelen of de uitkoopsom.

Toch is waarderen ook voor andere strategische beslissingen interessant. Bijvoorbeeld om de levensvatbaarheid van uw onderneming te bepalen. Of om te weten hoe uw bedrijf ervoor staat na een koerswijziging. Als onderdeel van ons strategische programma SLIM Vooruit  zetten wij de analyse in om te meten of nieuwe stappen hebben geleid tot waardecreatie. Zo kunt u direct zien of de genomen maatregelen effect hebben.

De juiste beslissingen, schade voorkomen

Als u een bedrijf wilt kopen, doet u een bod dat in overeenstemming is met de waarde die u vanuit uw perspectief heeft vastgesteld. Dit kunt u dankzij het waarderingsrapport beargumenteren. Een bedrijf of bedrijfsonderdeel niet laten waarderen kan grote gevolgen hebben, zoals een koopprijs accepteren die veel te hoog is. Ook een onjuiste waardering kan negatieve effecten hebben. Is de cashflow te hoog ingeschat en wordt de financiering hierop gebaseerd? Dan is de kans op toekomstige aflossingsproblemen groot.

In geval van overlijden of bedrijfsopvolging binnen familiekring voorkomt u fiscale claims door de waarde van de onderneming met argumenten vast te stellen. Het waarderingsrapport schept duidelijkheid. Dit geldt ook voor situaties als scheiding, fusies en conflicten. Een onderbouwd waarderingsrapport geeft betrokken partijen het vertrouwen dat zorgvuldig wordt gehandeld.

W&J hanteert de meest passende waarderingsmethode. In veel gevallen is dit de Discounted Cash Flow-methode (DCF) waarmee we de materiële waarde van een onderneming bepalen. Bedrijfseconomisch wordt dit als de meest betrouwbare systematiek bij bedrijfsoverdracht gezien, gebaseerd op de toekomstige vrije kasstromen. In andere situaties kunnen wij kiezen voor bijvoorbeeld de (verbeterde) rentabiliteitswaardemethode of meer fiscale methodes. Ook voor internationale waardebepaling kunt u bij ons terecht. Wij zijn bekend met de IDW S1-standaard ‘Principles for Performance of Business Valuations’ en AICPA VS Section 100 ‘Valuating of a Business’.

Het waarderingsrapport was goed onderbouwd. Op basis hiervan heb ik mijn initiële bod aangepast dat door de verkoper is geaccepteerd.

Van bedrijfswaardering tot heel proces

De waarderingsdeskundigen en de accountants, fiscalisten, juristen en strategische adviseurs van W&J vormen een team om u op maat te bedienen. Wij zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en zijn onder meer ingeschreven in het Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB). In training en opleiding heeft business valuation een prominente plek. Bedrijfswaarderingen kunnen wij met veel kennis van zaken en vanuit veel ervaring voor u verzorgen.

Bedrijfswaardering zorgt voor een soepel proces en voorkomt schade. Zowel financieel als emotioneel. De waarderingsdeskundigen van W&J hebben de juiste kennis en ervaring om de waardebepaling met de vereiste kwaliteit voor u uit te voeren en u bij het hele transactieproces te begeleiden. De beoordeling loopt als een rode draad door dit traject heen, beginnend met een indicatieve waarde voor een indicatief bod.

Maar wij gaan verder. Naast het waarderen van bedrijven hebben we veel ervaring met fusies en overnames en andere ingrijpende ondernemingswijzigingen. Met ons strategisch adviesconcept SLIM Vooruit helpen wij ondernemers SLIM te ondernemen. Met deskundige, praktische en betaalbare adviezen staan wij voor al uw ondernemersvragen klaar. Van bedrijfswaardering tot heel transactietraject en meer. Daar komt u verder mee!

Ga in gesprek met onze specialisten en kom alles te weten over bedrijfswaardering

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies