Beloningsbeleid producten

  • Personeels- en beloningsbeleid dragen bij aan organisatiedoelen
  • Deskundig advies en ondersteuning bij implementatie
  • Optimaliseren van beloning en afstemmen op actuele wet- en regelgeving

Beloningsbeleid: een stabiele basis

Een weloverwogen beloningsbeleid is een stevige basis onder uw personeelsbeleid. De juiste beloning waardeert en stimuleert medewerkers op een gestructureerde manier. Een loongebouw of salarisgebouw geeft hierbij houvast. Dit is een systeem waarin functies en salarisschalen aan elkaar zijn gekoppeld: de zwaarte van de functie bepaalt de bijbehorende schaal. Competenties, ervaring en prestaties zijn, bepaald door uw keuzes, van invloed op de hoogte van het salaris. Afhankelijk van uw personele beleid en organisatie kiest u voor een systeem met vaste of (deels) variabele beloning.

Maar zorgvuldig personeelsbeleid gaat verder dan de beloningsstructuur. Een goed personeelsbeleid zorgt voor een wezenlijke en concrete bijdrage aan de doelen van uw organisatie. En heeft aandacht voor de oudere werknemer, de werknemer in het spitsuur van het leven, een collega die zich verder wil ontwikkelen, of niet op de juiste plek zit. Hiermee draagt u bij aan de inzetbaarheid van uw medewerkers. Investeren in levensfasebewust personeelsbeleid is investeren in uw menselijk kapitaal en daarmee in uw onderneming.

W&J adviseert u graag over een passend personeels- en beloningsbeleid met loongebouw, zodat u uw doelen kunt bereiken.

In de loop der jaren hebben we steeds meer personeel aangenomen. Een gestructureerd personeels- en beloningsbeleid was onmisbaar geworden. Worrell & Jetten begeleidde ons met grote kennis van zaken.

Advies voor een passend beloningsbeleid

Ontwikkeling vraagt om nieuw beleid

Door groei of veranderingen kan het beloningsbeleid binnen uw onderneming inmiddels zijn achterhaald door de praktijk. Salarissen zijn misschien niet meer in balans met de aanwezige functies, competenties en prestaties. Is er sprake van ‘gelijke monniken, gelijke kappen? Is er ruimte voor ontwikkeling? Beschikt u over een samenhangend systeem van belonen, begeleiden en beoordelen? Zijn de beloningen nog marktconform? Een zorgvuldig beloningsgebouw schept duidelijkheid onder uw medewerkers, draagt bij aan het gevoel van rechtvaardigheid en stimuleert de werving van nieuw personeel.

Veranderingen vragen om een herzien beleid. W&J staat u graag met deskundige en praktische adviezen terzijde.

Duidelijk en inspirerend

Door medewerkers te belonen naar functie, opleidingsniveau, competenties, ervaring en prestaties (KPI’s) schept u duidelijkheid in uw organisatie. Dit komt de onderlinge verhoudingen en de inzet ten goede en voorkomt onredelijke uitzonderingen. Functionerings- en beoordelingsgesprekken stimuleren, in combinatie met de beloning, gewenst gedrag en gewenste resultaten. Met een motiverend beloningsbeleid, als onderdeel van een zorgvuldig personeelsbeleid, draagt elke medewerker bij aan de doelstellingen van uw organisatie.

Uw doelen behalen

Het invoeren van nieuw beloningsbeleid met salarisgebouw vraagt om veel kennis van zaken. Er zijn fiscale aspecten, sociaal-verzekeringsrechtelijke elementen, branchegerichte bepalingen (onder meer cao’s) en consequenties voor uw financiële en personeelsadministratie. De personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij dit proces.

De HRM-specialisten van W&J hebben de kennis en ervaring om u bij dit traject zorgvuldig te begeleiden. Wij kennen de geldende wet- en regelgeving, cao-afspraken van uiteenlopende branches en ondernemingsspecifieke aandachtspunten. Voor een zorgvuldig personeelsbeleid, een effectief beloningsbeleid met samenhangend loongebouw staan wij voor u klaar. Met oplossingen die passen bij uw onderneming. Maatwerk dus!

Ons team van HRM- en salarisspecialisten, arbeidsrechtjuristen, fiscalisten en andere adviseurs helpen u als ondernemer op de goede weg, met deskundige, praktische en betaalbare adviezen. Hierdoor kunt u uw medewerkers optimaal inzetten om uw ondernemingsdoelen te bereiken.

Vraag hier een oriënterend gesprek aan over een effectief beloningsbeleid.

Snel naar andere producten

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies