Beoordeling jaarrekening accountant producten

  • Praktisch en deskundig advies
  • Onafhankelijk oordeel
  • Effectieve verbetervoorstellen
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak

Een onafhankelijk oordeel door onze accountant

U wilt zekerheid! Een beoordeling van de jaarrekening geeft u inzicht in de betrouwbaarheid ervan, de mate van risicobeheersing en de kwaliteit van de processen. U krijgt hierdoor meer zekerheid over uw organisatie. Een professionele beoordeling door een accountant gaat minder ver dan de controle van de jaarrekening en is minder kostbaar. Toch geeft het u een waardevol beeld van de organisatie. U weet beter hoe betrouwbaar de cijfers zijn, of de belangrijkste risico’s worden beheerst en hoe de processen verlopen.

Worrell & Jetten voert de beoordelingsopdracht graag voor u uit. Steeds meer ondernemers kiezen bewust voor een onafhankelijke beoordeling van hun jaarrekening, zodat ze meer inzicht krijgen in de financiën en de risico’s en met concrete verbeterpunten aan de slag kunnen. Daar wordt uw onderneming een stuk beter van.

Een beoordeling van de jaarrekening levert veel nieuwe inzichten op.

Jaarrekening beoordeling aanvragen

Adviezen voor verbetering

De beoordeling van de jaarrekening vindt jaarlijks plaats. Onze accountants weten precies waarop ze moeten letten, dankzij de vele audits die ze voor ondernemingen en organisaties in uiteenlopende branches uitvoeren. Echte specialisten zijn het, die een team vormen met onze fiscalisten, juristen en ICT’ers. Wij werken volgens de voorgeschreven controle- en overige standaarden (COS 2400) en analyseren de historische cijfers en de administratieve organisatie.

We vormen een beeld van de aanwezige processen. Het gesprek met directieleden en andere sleutelfunctionarissen geeft ons meer informatie over de strategie en risicobeheersing. Ons zorgvuldige onderzoek geeft een onafhankelijk oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en het levert u een beoordelingsverklaring op met concrete adviezen voor verbetering. Altijd opbouwend, met respect voor u, de medewerkers en andere betrokkenen.

Gevolgen van risico’s voorkomen!

Vanwege uw betrokkenheid bij de onderneming of organisatie is het voor u niet makkelijk objectief te beoordelen of de cijfers een goed beeld geven en of de interne organisatie op orde is. U loopt hierdoor risico zonder dat u het beseft en wilt. De kennis en ervaring van onze specialisten is nodig om de betrouwbaarheid van de jaarrekening te beoordelen en risico’s boven water te halen. Laat onze accountants u de zekerheid geven dat de informatie deugdelijk is. Zo voorkomt u mogelijke gevolgen!

Kennis en ervaring nodig!

Hoe weet u of de jaarrekening een zuiver beeld geeft van het reilen en zeilen van de organisatie? In veel gevallen is de situatie minder rooskleurig dan uit de cijfers blijkt. Heeft u de kennis en ervaring om de financiële overzichten te analyseren en de interne organisatie te beoordelen? Onze beoordeling is onafhankelijk en gebaseerd op veel kennis en ervaring met cijfers en processen. Vraag hieronder een vrijblijvend adviesgesprek aan. Het gesprek vindt plaats op onze locatie in Zoetermeer.

Een waardevol oordeel

De beoordeling van de jaarrekening vindt jaarlijks plaats. Onze accountants hebben enorme kennis van branches, bedrijven, organisaties en processen opgebouwd. Wij vormen een team met onze fiscalisten, juristen en ICT-specialisten om u een goed beeld met praktische realistische adviezen te geven. Onze beoordelingsverklaring geeft een onafhankelijk oordeel en een zekere mate van zekerheid over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en de effectiviteit van de administratieve organisatie. Dat is van grote waarde.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies