Calamiteiten Detector producten

 • Inzicht in mogelijke calamiteiten
 • Risico’s beheersen
 • Ongewenste verrassingen voorkomen
 • Deskundig en praktisch advies op maat

Risico’s beheersen, calamiteiten voorkomen

“Als het kalf verdronken is, dempt men de put”. Daarvoor willen wij u behoeden! Met onze Calamiteiten Detector sporen wij risico’s op om te voorkomen dat het kalf verdrinkt en u met financiële en andere problemen te maken krijgt.

Met onze Calamiteiten Detector brengen wij in kaart wat de gevolgen zijn voor uw privésituatie en uw onderneming bij:

 • stoppen met werken;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • echtscheiding;
 • overlijden;
 • brand;
 • uitval van de ICT-omgeving;
 • en andere calamiteiten.

Door u bewust te maken van de risico’s kunt u tijdig maatregelen nemen. Doen zich toch onverwachte gebeurtenissen voor? Ook dan staan wij voor u klaar.

Door onze effectieve screening weet u pas echt of u zakelijk en privé calamiteitenbestendig bent.

Calamiteiten advies

Regelmatige screening, passende maatregelen

Een brandverzekering en een ziektekostenverzekering tegen de gevolgen van brand en ziekte heeft iedereen wel afgesloten. Maar wat nu als u arbeidsongeschikt wordt, gaat scheiden of komt te overlijden? Wat zijn de gevolgen hiervan op uw inkomen of dat van uw nabestaanden? Waar zijn alle verzekeringspapieren, gebruikersnamen en wachtwoorden? Wie neemt de dagelijkse leiding van uw bedrijf over? Zijn alle volmachten hiervoor geregeld?

Aan deze situaties denkt u liever niet. Toch is het verstandig bij al deze eventuele gebeurtenissen geregeld stil te staan en een antwoord te krijgen op uw vragen. Met dit doel hebben wij de Calamiteiten Detector ontwikkeld. Hiermee maken wij zichtbaar welke risico’s u loopt en wat de consequenties kunnen zijn. Zo kunt u prioriteiten stellen aan het beheersen van risico’s en de gevolgen beperken. Voor uzelf, uw familie en uw onderneming.

W&J heeft de kennis en ervaring om potentiële calamiteiten te inventariseren en met oplossingen te komen in de vorm van praktische en effectieve adviezen. De toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, specifieke persoonlijke omstandigheden en veranderende wet- en regelgeving vragen om een deskundige screening. Onze Calamiteiten Detector is het aangewezen middel.

Geen ongewenste verrassingen

Dankzij onze Calamiteiten Detector krijgt u een compleet overzicht van wat u wel en niet heeft geregeld bij calamiteiten. Door dit bewustzijn laat u geen belangrijke aandachtspunten liggen. U zorgt ervoor dat u, uw familie en uw onderneming niet voor ongewenste verrassingen komen te staan.

Een voorbeeld. U wilt dat uw zoon of dochter de onderneming bij uw overlijden voortzet. Op basis van de aandeelhoudersovereenkomst hebben uw erfgenamen een aanbiedingsplicht aan de andere firmanten/aandeelhouders. Hoe kan uw wens worden gerealiseerd?

Nog een voorbeeld. U runt een onderneming en wordt arbeidsongeschikt. U heeft wel een verzekering afgesloten, maar hiervoor geldt een wachttijd van een jaar. Uw onderneming genereert geen omzet zonder u. Op welke wijze voorziet u in uw inkomen gedurende het eerste jaar?

Zorg dat u, met onze hulp, regelmatig uw risico’s op een rijtje zet en beoordeelt. De Calamiteiten Detector signaleert, onze specialist adviseert. Met tijdige maatregelen kunt u veel problemen en hoge kosten voorkomen.

Tijdig inzicht, tijdig handelen

De fiscalisten, juristen en andere specialisten van W&J helpen u calamiteiten te beperken en risico’s te beheersen. Onze veelomvattende kennis van bedrijfsprocessen in uiteenlopende branches en van actuele wet- en regelgeving zorgen ervoor dat u een compleet beeld krijgt. Met deskundige, praktische en betaalbare adviezen bieden wij u een totaaladvies.

Hoe gaan wij te werk:

 1. Wij inventariseren aan de hand van de bij ons bekende gegevens wat u al heeft geregeld. Nog geen klant? Geen probleem, dan beginnen we bij stap 2.
 2. Wij interviewen u om een compleet beeld te krijgen van uw situatie, wensen en mogelijkheden.
 3. U ontvangt een rapport waarin wij op een rijtje zetten wat wel en nog niet is geregeld.
 4. U ontvangt een persoonlijk advies op maat.

Wij bieden u bovengenoemd pakket aan voor € 750 tot € 1.000 (exclusief BTW).

Door goed zicht te hebben op mogelijke calamiteiten en tijdig te handelen, voorkomt u een hoop problemen. Dat is een grote zorg minder.

Vraag hier een oriënterend gesprek aan over de meerwaarde van onze Calamiteiten Detector

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

 • Nauw betrokken bij uw onderneming
 • Totaaladvies
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Open & transparante communicatie
 • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies