Controle jaarrekening accountant producten

  • Praktisch en deskundig advies
  • Onafhankelijke controle
  • Effectieve verbetervoorstellen
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak

Controle leidt tot verbetering

Als middelgrote onderneming heeft u inmiddels een mooie staat van dienst. Prachtige producten of diensten, een indrukwekkende groep klanten en al een fors aantal medewerkers. U regelt en beslist veel zaken zelf, maar heeft ook diverse verplichtingen. Zoals de controle van de jaarrekening. Als u minimaal twee achtereenvolgende jaren aan twee van de drie volgende criteria voldoet, bent u wettelijk controleplichtig: een omzet van meer dan € 12 miljoen, een balanstotaal van meer dan € 6 miljoen en meer dan 50 eigen medewerkers. Ook kan deze verplichting in de statuten van uw stichting of onderneming zijn opgenomen, of door een instantie worden opgelegd. Bijvoorbeeld een vermogensverschaffer of subsidieverstrekker.

De controle van de jaarrekening voert Worrell & Jetten graag voor u uit. En wij doen meer dan dat. Wij zien de controles als mooie gelegenheden om uw processen te onderzoeken en met verbeterpunten te komen. Zodat u uw activiteiten nog beter kunt organiseren, uw risicobeheersing verbetert en meer rendement behaalt. Elke organisatie doet hier haar voordeel mee.

Verplichte controles geven u als ondernemer de kans om te verbeteren.

Jaarrekening controle

Inzicht in proceskwaliteit

Onze accountants zijn echte vakkenners. De vele audits die wij jaarlijks voor ondernemingen of organisaties uitvoeren, geven ons enorme kennis van branches, bedrijven, organisaties en processen. Twee keer per jaar komen wij bij u langs, voor een interimcontrole en eindejaarscontrole, met als resultaat de controleverklaring. In ons accountantsverslag of onze management letter geven wij u onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Wij verdiepen ons volgens voorgeschreven controle- en overige standaarden (COS) in uw organisatie om inzicht te krijgen in uw administratieve en andere processen. Tijdens onze controle onderzoeken wij bijvoorbeeld het inkoopproces, of u voldoet aan specifieke wet- en regelgeving, hoe uw automatisering is opgezet en hoe uw personele organisatie is geregeld. Wij weten de juiste vragen te stellen aan u en uw directieteam en andere sleutelfunctionarissen over bijvoorbeeld de strategie, risicobeheersing en verslaglegging. Zo krijgen wij zicht op het reilen en zeilen van uw onderneming. Het grote voordeel van onze intensieve procescontrole is dat wij u kunnen adviseren over de concrete mogelijkheden die wij zien voor verbetering. Dat is winst voor uw onderneming.

We doorgronden met onze data-analyse niet alleen de resultaten uit de processen, maar ook de kwaliteit ervan. In veel gevallen heeft dit betrekking op uw ICT-systemen. Als uw organisatie vergaand geautomatiseerd is, kan onze electronic data processing-auditor (EDP-auditor) verhelderende verbanden leggen dankzij de IT-audit. Maar ook onze fiscalisten en juristen betrekken wij bij de controle. Als de processen op orde zijn, weten wij de cijfers en data op waarde te beoordelen. Juist door deze grondige aanpak kennen wij uw organisatie door en door. In ons accountantsverslag geven wij u praktische en opbouwende adviezen, uw eigen deskundigheid respecterend. U kent uw onderneming zelf immers het beste.

Procesrisico’s zijn groot

De risico’s binnen uw onderneming zijn vaak groter dan u denkt. De dagelijkse praktijk neemt u meestal zo in beslag dat u niet altijd stilstaat bij de kwaliteit van uw processen en de consequenties van risico’s. Denkt u maar aan de gevolgen van een defecte machine. Of het wegvallen van het digitale netwerk. Alle activiteiten komen stil te liggen met grote financiële schade tot gevolg. Wij maken u bewust van dergelijke risico’s, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Bijvoorbeeld met reserve-onderdelen, betrouwbare back-ups of een noodstroomvoorziening. De meeste ondernemers werken vooral ín hun bedrijf. Laat onze specialisten u helpen áán uw bedrijf te werken. Want de risico’s van onbetrouwbare processen zijn groot.

Procesrisico's in kaart

Proceskwaliteit bekend?

Processen die al langer bestaan, lijken misschien op orde. Maar vergis u niet! Bepaalde stappen en handelingen zijn wellicht achterhaald. Klanten en klantenbehoeften veranderen, medewerkers wisselen en digitale ontwikkelingen gaan door. Wanneer heeft u voor het laatst uw processen geanalyseerd? Weet u welke consequenties de hiaten opleveren, bijvoorbeeld voor de continuïteit van uw productie of voor hercertificering? Met onze interim- en eindcontroles van de jaarrekening onderzoeken wij dit structureel. Alleen zo weet u of uw organisatie écht op orde is.

Zekerheid over uw onderneming

Het vraagt om vakkennis en ervaring om een organisatie tot in de haarvaten te doorgronden. Voor de controle van de jaarrekening is dat een verplichting, voor het verbeteren van uw processen is dit van grote waarde. Niet voor niets kiezen ook organisaties die hiertoe niet verplicht zijn, toch voor onze audits. Onze accountants hebben enorme kennis van branches, bedrijven, organisaties en processen opgebouwd. Wij vormen een team met onze ICT-specialisten, fiscalisten en juristen om u een compleet inzicht met praktische realistische adviezen te geven. En, als u alles op orde heeft, natuurlijk een gecontroleerde jaarrekening met bijbehorende controleverklaring. Door onze deskundige en onafhankelijke aanpak voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en kunt u ondernemingsrisico’s beter beheersen. Dat is zekerheid ofwel ‘assurance’ over uw onderneming.

Laat uw jaarrekening / -verslag controleren door onze accountants, vraag hier meer informatie aan

Snel naar andere producten

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies