Data Veilig-scan producten

  • Snel inzicht
  • Praktisch en deskundig advies
  • Betrouwbare dataopslag
  • Betrouwbare databeveiliging

Databeveiliging in beeld

Hoe zorgt u dat uw data toegankelijk blijven, ook bij uitvallende systemen of internetverbindingen? Heeft u een betrouwbaar back’up-systeem? Welke data worden als persoonsgegevens beschouwd? Wie is er bij het verwerken van persoonsgegevens verantwoordelijk voor zorgvuldige bescherming? De Data Veilig-scan van W&J geeft u snel inzicht in de dataopslag en databeveiliging binnen uw onderneming. Door het beantwoorden van een aantal standaard vragen achterhalen we snel en grondig welke risico’s u loopt en welke verbeteringen er nodig zijn. Zodat uw data altijd beschikbaar zijn en optimaal worden beschermd.

De meldplicht datalekken kan grote boetes opleveren. We waren onvoldoende op de hoogte van de consequenties van onzorgvuldige databescherming. De Data Veilig-scan van W&J heeft ons wakker geschud.

Vraag hier uw Data Veilig-scan aan

Onzeker over uw datamaatregelen? 

De beschikbaarheid van uw data is belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken en de continuïteit van uw onderneming. Zonder data geen activiteiten. De risico’s zijn enorm! Spammails met virussen proberen uw netwerk binnen te dringen, informatie los te krijgen en systemen te ontregelen. Versleutelde bestanden, veroorzaakt door virussen, kunnen duizenden euro’s kosten. Zeker als u geen goede recente back-up heeft! Als de stroom uitvalt, kunnen u en uw medewerkers niet meer bij de bedrijfsgegevens.

Ook een datalek is een steeds groter risico. Ondernemingen zijn volgens de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht een datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook aan de persoon of personen van wie de gegevens zijn gelekt. Beleidsregels bepalen in welke situaties melding noodzakelijk is. Bij het niet melden van datalekken of het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens kan de Autoriteit Persoonsgegevens u aanzienlijke boetes opleggen. Laptops, USB-sticks, smartphones en tablets vergroten het risico van datalekken.

Dataopslag en databeveiliging wilt u dus zorgvuldig regelen. Maar is dat bij uw onderneming het geval? De Data Veilig-scan van W&J geeft u inzicht in de effectiviteit van uw back’up-maatregelen en de mate waarin persoonsgegevens binnen uw onderneming zijn beschermd.

De datarisico’s in beeld

Antivirus, antispam en andere maatregelen helpen uw gegevens en IT-voorzieningen te beschermen tegen verlies en misbruik. Ook voor veilige opslag van uw data zijn er diverse mogelijkheden. Maar om onnodige of verkeerde investeringen te voorkomen, wilt u eerst weten wat de waarde is van eerdere maatregelen. Kunnen we onder alle omstandigheden bij onze gegevens? Voorkomen onze huidige processen lekken of misbruik van persoonsgegevens? Door de vragen van onze Data Veilig-scan te beantwoorden, weet u precies hoe het er in uw onderneming voor staat. En welke stappen u moet zetten voor een effectieve, toekomstgerichte en betrouwbare dataopslag en databeveiliging.

Vraag hier uw Data Veilig-scan aan

Adviezen voor al uw ondernemersvragen

De IT-specialisten van W&J houden u met de Data Veilig-scan een spiegel voor. De geïnventariseerde risico’s zijn voor ons aanleiding om met u mee te denken, zodat u de risico’s van ontoereikende dataopslag en ontoereikende databeveiliging kunt verkleinen. Wij onderzoeken of een (gedeeltelijke) cloudoplossing passend is voor uw situatie. Met de IT-scan geven wij u een goed beeld van de effectiviteit van uw IT-omgeving. Als investeringen nodig zijn, selecteren wij in overleg betrouwbare leveranciers uit ons grote netwerk. Met ons leveranciersadvies en offerteadvies doet u betrouwbare IT-investeringen in samenwerking met de juiste partners, onder meer voor het veilig stellen en houden van uw data.

Kennen uw medewerkers de risico’s die samenhangen met het verwerken van persoonsgegevens binnen uw onderneming? Bij u op locatie of op ons kantoor verzorgen wij kennissessies om hen bewust te maken van datarisico’s. Dit speelt vooral bij mobiele apparatuur, USB-sticks en internet. Uiteraard geven wij adviezen mee om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.

W&J staan u als ondernemer met raad en daad bij, voor al uw IT- en andere ondernemersvragen. Dankzij onze deskundige, praktische en betaalbare adviezen kunt u de juiste beslissingen nemen. Dat is een grote zorg minder.

Vraag hier meer informatie over onze Data Veilig-scan

Snel naar andere producten

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw Data Veilig-scan aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies