DBA-analyse producten

 • Deskundig, praktisch en betaalbaar advies
 • Preventieve aanpak
 • Belastingrisico’s beheersen
 • Financiële gevolgen voorkomen

Wet DBA beïnvloedt zelfstandige samenwerkingen

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is nu van toepassing op de samenwerking tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer (zzp’er). Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, is het volgens de nieuwe wet belangrijk dat u kunt aantonen dat van loondienst geen sprake is. Een modelovereenkomst schept duidelijkheid. Zo voorkomt u boetes en naheffingsaanslagen voor de Loonheffing en Premies Werknemersverzekeringen.

W&J is als een van de weinige advieskantoren volledig op de hoogte van de voorwaarden en juiste toepassing van de Wet DBA. Wij adviseren zowel de werkgever als de zzp’er met vergaande kennis van zaken over de juiste stappen. Indien nodig zorgen we voor een modelovereenkomst op maat. Diverse overeenkomsten hebben wij al aan de Belastingdienst voorgelegd, met positief resultaat.

De periode van 1 mei 2016 tot 1 januari 2018 geldt als overgangsperiode. Vanaf 1 januari 2018 zal de Belastingdienst de regels strikt handhaven, tenzij de overheid tussentijds andere beslissingen neemt.

UPDATE 23 januari 2017

De staatsecretaris heeft aangegeven dat handhaving wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het (nieuwe) kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. Over deze periode worden geen boetes of naheffingen opgelegd. Volgens de staatssecretaris kunnen opdrachtgevers in dat opzicht zonder risico zaken doen met zzp’ers, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. Dat is echter slechts in situaties waarin opdrachtgever of zzp’er opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Het gaat hier dus niet om een zzp’er bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wij overwegen een zelfstandige HRM-adviseur ad interim in te zetten. Kunnen wij deze flexibele kracht volgens de Wet DBA een jaar lang voor ons laten werken?

Kan ik wel als interimmer aan de slag gaan of wordt dit gezien als dienstverband?

Advies over DBA

Starten met of als ZZP’er

Als u een zzp’er wilt inzetten of juist als zzp’er aan de slag wilt, is het belangrijk deze zakelijke relatie tegen het licht te houden. Ongeacht de duur van de samenwerking. Bepalend voor zelfstandigheid is dat de zzp’er vrij vervangbaar is, niet onder het gezag van de opdrachtgever werkt en er geen loon wordt betaald. Als aan minimaal één voorwaarde wordt voldaan, is geen sprake van loondienst. Bij twijfel kan een modelovereenkomst zekerheid bieden.

W&J zorgt voor vakkundige adviezen en de juiste modelovereenkomsten. Deze kunnen wij voor u voorleggen aan de Belastingdienst om zeker te weten dat de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als zelfstandig ondernemer. Zo voorkomt u onverwachte boetes of naheffingen. W&J helpt u aan de zekerheid die u nodig heeft over de samenwerking opdrachtgever – opdrachtnemer.

Zekerheid over zelfstandige samenwerking

De samenwerking opdrachtgever – zzp’er geeft de flexibiliteit die in sommige situaties gewenst is. Tegelijkertijd wilt u het vertrouwen dat u volgens de Wet DBA juist handelt, om niet met onverwachte financiële gevolgen geconfronteerd te worden. Wij benadrukken het belang om de samenwerking zorgvuldig te beoordelen voordat deze van start gaat. De specialisten van W&J kennen alle ins en outs van de wet en weten precies hoe u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Voorkom dat u als opdrachtgever naheffingen en boetes krijgt! Voorkom als opdrachtnemer dat deze kosten op u worden verhaald! Wij gaan preventief te werken en helpen u uw zaken fiscaal en juridisch direct goed te regelen.

UPDATE april 2017

HANDHAVING OPGESCHORT

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft niet gedaan wat het moest doen: meer duidelijkheid geven over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. In plaats daarvan zorgt deze wet voor veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers. Het kabinet zet daarom in op nieuwe wet- en regelgeving. Als alles verloopt zoals gepland gaat deze nieuwe wet- en regelgeving in per 1 januari 2020. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort.

Tot 1 januari 2020 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers dus geen boetes en naheffingen als achteraf blijkt dat toch sprake is van een dienstbetrekking. Na invoering van de nieuwe wet- en regelgeving geldt nog een terughoudend handhavingsbeleid van maximaal 1 jaar. Zo heeft iedereen straks voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe regels. Tot zover het duidelijke deel.

KWAADWILLENDHEID

De Belastingdienst handhaaft echter wel bij kwaadwillendheid. Die handhaving wordt zelfs uitgebreid per 1 juli 2018. Nu richt deze zich alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Vanaf 1 juli 2018 handhaaft de Belastingdienst in alle gevallen van kwaadwillendheid waarbij sprake is van:

 • een (fictieve) dienstbetrekking;
 • evidente schijnzelfstandigheid;
 • opzettelijke schijnzelfstandigheid;

De Belastingdienst zal deze drie criteria van kwaadwillendheid dienen te bewijzen. Hoe zij dat gaat bewijzen, blijft ook onduidelijk. Desondanks dat de bewijslast bij de Belastingdienst ligt, roept de term kwaadwillendheid veel nieuwe vragen op. De aanwezigheid van een dienstbetrekking is namelijk juist waar de hele discussie omtrent de Wet DBA over gaat. Laat staan de discussie wanneer er sprake is van een fictieve dienstbetrekking waar zowel de adviseurs als de Belastingdienst momenteel eigenlijk niet meer weten wat ze er precies mee aan moeten.

Bij gebruik van het woord evident, lijkt het te gaan om situaties waar schijnzelfstandigheid duidelijk aanwezig is. De Belastingdienst zal hier ongetwijfeld een andere opinie over hebben dan de belastingplichtige en zijn adviseur.

Zodoende wordt het er helaas niet duidelijker op.

Advies over DBA

WAT NU?

Stilzitten is helaas geen optie. Het blijft van belang om binnen de kaders van de Wet DBA te blijven werken. Leg bij het inhuren van een ZZP’er vast waarom er geen sprake is van een dienstbetrekking. Door in onduidelijke situaties gebruik te maken van een modelovereenkomst, toon je richting de Belastingdienst aan dat je de Wet DBA serieus neemt en zal de Belastingdienst minder makkelijk kunnen stellen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Het risico valt helaas niet 100% uit te sluiten en de verwachting is dat dat vanaf 2020 niet zal veranderen.

Deskundige DBA-specialisten

De fiscalisten en juristen van W&J organiseren regelmatig informerende presentaties. Als specialist op het gebied van de Wet DBA beoordelen wij of u als opdrachtgever het risico loopt op naheffingsaanslagen voor de Loonheffing en Premies Werknemersverzekeringen over ingeschakelde zzp’ers. Voor u als opdrachtnemer analyseren wij of u het risico loopt dat uw huidige of toekomstige opdracht wordt gezien als dienstbetrekking in plaats van ondernemersactiviteit.

Op basis van onze beoordeling doen wij één van de volgende aanbevelingen:

 • geen aanpassingen;
 • gebruik een modelovereenkomst van de Belastingdienst;
 • gebruik een aangepaste modelovereenkomst van de Belastingdienst;
 • gebruik een eigen modelovereenkomst;
 • stap over van zzp’er naar werknemer.

Wij beoordelen graag uw situatie. De kosten hiervan bedragen € 250,- per situatie. Indien wij u adviseren een aangepaste of eigen modelovereenkomst te gebruiken, doen wij u een passend aanbod.

Vraag hier uw DBA-analyse aan

Bij de NOBCO zijn we in het bijzonder tevreden over de wijze waarop we zijn geadviseerd door Martine Schwagermann van W&J over de DBA en in gezamenlijkheid zijn gekomen tot een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor onze aangesloten coaches. Dankzij de samenwerking met WW&J zijn we bij de NOBCO de eerste beroepsorganisatie voor coaches met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Marcel Groenendijk, penningmeester NOBCO

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw DBA-analyse aan

 • Nauw betrokken bij uw onderneming
 • Totaaladvies
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Open & transparante communicatie
 • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies