Due diligence advies producten

  • Deskundig en onafhankelijk onderzoek
  • Zekerheid over informatiebetrouwbaarheid
  • Ongewenste verrassingen voorkomen
  • Multidisciplinaire aanpak

Due diligence zorgt voor vertrouwen

Als u van plan bent een bedrijf of bedrijfsonderdeel te kopen, wilt u kunnen vertrouwen op de verstrekte informatie. Due diligence levert u de bevestiging die u nodig heeft voor de koopbeslissing. Als verkoper kunt u vendor due diligence inzetten om intern verborgen gebreken op te sporen en vóór de verkoop op te lossen.

W&J helpt u met intensief onderzoek op financieel, fiscaal, juridisch, strategisch en personeelsgebied om de onderste steen boven te halen. Zo weet u waaraan u toe bent en komt u bij een bedrijfsovername niet voor ongewenste verrassingen te staan.

Due diligence is een samenspel tussen de koper of verkoper en de overnameadviseur. We maken duidelijke afspraken over de taakverdeling, ieder vanuit eigen deskundigheid.

Advies bij verkoop of aankoop

Due diligence voor koop en verkoop

De verkoper heeft een meldplicht en de koper een informatieplicht, toch is due diligence bij een kooptransactie noodzakelijk om eventuele tekortkomingen vast te stellen. Bovendien staat in de Letter of Intent meestal de voorwaarde dat de koop doorgaat als due diligence geen bijzonderheden aan het licht brengt. Als de koper onverwachte tegenvallers had kunnen traceren, kunnen claims zelfs worden afgewezen. Een financier vraagt veelal om een due diligence-rapport als voorwaarde voor de financiering van de overname.

Ook als verkoper ervaart u de voordelen van een due diligence-onderzoek, vooruitlopend op de verkoop van uw bedrijf of een bedrijfsonderdeel. In dit geval is sprake van een vendor due diligence. De overnameadviseur haalt hiermee eventuele verborgen gebreken boven water die u kunt aanpakken voordat u wilt verkopen. Door deze tijdig te herstellen, neemt de waarde van het bedrijf of bedrijfsonderdeel toe en verloopt het verkooptraject voorspoediger. Dit heeft ook positieve financiële consequenties.

Onverwachte tegenvallers voorkomen

Zaken die u in de toekomst financieel kunnen benadelen, worden dankzij due diligence tijdig zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een verplicht bedrijfspensioenfonds, een ‘no change of ownership’-clausule in essentiële in- en verkoopcontracten of onverwachte opzeggingen van dealerschappen. Uw rechtspositie als koper wordt sterker mét due diligence. Met de grondige analyse toetst u of de informatie waarop u uw bod heeft gebaseerd, juist is. Eventuele nieuwe inzichten leiden mogelijk tot herijking van de geboden prijs.

Met bewezen aanpak alle relevante informatie op tafel

De overnamespecialisten van W&J verdiepen zich intensief in het bedrijf of het bedrijfsonderdeel dat u wilt kopen. Uitgebreid boekenonderzoek en andere analyses maken deel uit van dit proces. U heeft natuurlijk ook zelf veel kennis van zaken. Daarom maken wij met u afspraken over de taakverdeling. Vanuit onze expertise kunnen wij ons met name richten op de financiële, fiscale, juridische, strategische en/of personele kanten. Door samen op te trekken, bereikt u maximaal resultaat tegen betaalbare tarieven.

Wij betrekken u bij het due diligence-plan, de vorm van rapportage en de te onderzoeken onderdelen. Elk onderzoek is maatwerk, want elke onderneming is uniek. In een verkennend gesprek schetsen wij de opties en vragen wij naar uw doelstelling. Uw motivatie is richtinggevend. Met ons due diligence-onderzoek voorkomen wij dat u na het sluiten van een transactie voor ongewenste verrassingen komt te staan.

De specialisten van W&J zijn deskundig op vele gebieden. Dit is de expertise die je nodig hebt voor due diligence tijdens overnametransacties.

Meer dan due diligence

Due diligence is een onderdeel van een transactietraject. Dit is een veelzijdig proces waarvoor veel kennis en ervaring nodig is. Als deskundige procesbegeleider weet W&J hoe u deze route het beste kunt afleggen en waarop u moet letten. Zodat de transactie succesvol tot stand komt en rendement oplevert. Afhankelijk van uw behoefte, nemen wij uitsluitend de due diligence voor onze rekening of begeleiden wij u bij het hele overnametraject.

De overnamespecialisten van W&J Corporate Finance en de strategische, fiscale, juridische en andere adviseurs vormen een team om u volledig van dienst te zijn. We hebben veel ervaring met fusies en overnames en andere ingrijpende ondernemingswijzigingen. Met ons strategisch adviesconcept SLIM Vooruit helpen wij ondernemers SLIM te ondernemen. Dankzij onze expertise staan wij voor u klaar met deskundige, praktische en betaalbare adviezen bij al uw ondernemersvragen. Dat is zorgeloos ondernemen!

Vraag een adviesgesprek aan voor al uw due dilligence vraagstukken

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies