Estate Planning producten

 • De juiste beslissingen voor huwelijksvermogensrecht en bedrijfsopvolging
 • Fiscaal optimaal schenkingsplan en testament
 • Belasting besparen
 • Deskundig en praktisch advies op maat

Vermogensplanning helpt u en uw erfgenamen

Estateplanning betekent letterlijk vermogensplanning. Het huwelijksvermogensrecht, een schenkingsplan, de bedrijfsopvolging en een testament zijn allemaal onderwerpen die hierbij aan bod komen. Worrell & Jetten geeft u inzicht in uw huidige situatie en in de fiscale mogelijkheden. Door de effecten van de verschillende opties in kaart te brengen, weet u de beste beslissingen voor uzelf, uw familie en uw onderneming te nemen. Wij helpen u fiscaal en juridisch met deskundige en praktische adviezen.

Onze kennis van de wet- en regelgeving helpt u uw vermogensplanning gunstig in te richten.

Advies over Estateplanning

Beslissen voordat het nodig is

Op de juiste momenten de juiste stappen zetten. Dat is voor vermogensplanning, zeker gezien de fiscale wet- en regelgeving, geen eenvoudige opgave. De fiscalisten van Worrell & Jetten vormen een specialistisch team van deskundigen die op de hoogte zijn van alle actuele voorwaarden en mogelijkheden. Wij helpen u op weg met huwelijksvermogensrecht, een schenkingsplan, de bedrijfsopvolging en uw testament. Als u eraan toe bent, maar lang voordat het nodig is.

Huwelijksvermogensrecht

Wanneer u trouwt, of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit vanaf 1 januari 2018 niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. In de wet is opgenomen dat;

 • Privé bezittingen of schulden van voor het huwelijk blijven privébezittingen.
 • Alle bezittingen en schulden die jullie ten tijde van het aangaan van het huwelijk al samen hadden blijven gezamenlijk. Bijvoorbeeld een bankrekening die al op beide namen stond.
 • Alle bezittingen en schulden die jullie aangaan NA jullie huwelijk zijn gezamenlijk.
 • Als jullie erfenissen of schenkingen ontvangen tijdens het huwelijk blijven deze privé.

Dit betekent dat er drie vermogens ontstaan: twee privé vermogens en één gezamenlijk vermogen.

Tevens is er met betrekking tot de onderneming een nieuwe bepaling in de wet gekomen die een bepaalde verrekening tussen partners verplicht stelt ten aanzien van de arbeid die in de onderneming wordt verricht.

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden geven u en uw partner zelf vorm aan de wijze van verdeling en verrekening van ieders vermogen. Worrell & Jetten adviseert u over de optimale inhoud van de huwelijkse voorwaarden, inclusief bepalingen als een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding. Ook denken wij mee over kosten van de huishouding, premiebetaling van de overlijdensrisicoverzekering en afspraken rondom pensioen.

Woont u samen? Wij raden u aan een samenlevingscontract op te stellen. Dit kan gevolgen hebben voor het vererving van uw vermogen en de verschuldigde belasting hierover, afhankelijk van de wijze waarop het contract wordt vormgegeven. Onze fiscalisten wijzen u vanuit hun deskundigheid op alle belangrijke aspecten.

Schenkingsplan

Wilt u iets extra’s doen voor uw kinderen? Bij overlijden betalen uw erfgenamen erfbelasting over hun erfdeel. Dit is progressief belast, wat betekent dat het belastingtarief stijgt naarmate het erfdeel toeneemt. Heeft u veel vermogen, dan betalen uw erfgenamen belasting in de hoogste tariefschijf. Door al tijdens uw leven vermogen weg te schenken, beperkt u de erfbelasting voor uw erfgenamen.

Een voorbeeld. U heeft één dochter en een vermogen van € 500.000. Bij uw overlijden is zij circa € 84.000 erfbelasting verschuldigd. Als u gedurende 10 jaar jaarlijks € 5.000 schenkt, dan resteert er een vermogen bij uw overlijden van € 450.000. Uw dochter betaalt hierover dan circa € 74.000 belasting. Over de schenkingen is zij geen belasting verschuldigd, omdat deze onder de jaarlijkse schenkingsvrijstelling vallen. Hierdoor bespaart uw dochter in dit geval € 10.000 erfbelasting.

Naast de jaarlijkse schenkingsvrijstelling aan kinderen zijn er ook andere vrijstellingen die kunnen worden benut, zoals de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Daarnaast is het momenteel mogelijk om wel tot € 100.000 belastingvrij te schenken wanneer de schenking verband houdt met een eigen woning.

Lees meer over de verhoogde schenkingsvrijstelling 2017.

U hoeft niet altijd een bedrag in contanten te schenken. Soms is dit niet mogelijk, omdat het vermogen in bijvoorbeeld onroerend goed zit of in aandelen. U kunt dan schenken onder schuldigerkenning. Uw schenking is in dat geval pas opeisbaar bij uw overlijden. Wel bent u jaarlijks 6% rente verschuldigd over de schuldigerkenning. De rente die u betaalt, holt eveneens uw vermogen uit, waarover de erfgenamen geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Onze fiscalisten informeren u graag met kennis van zaken.

Schenkingsadvies

Bedrijfsopvolging

Er komt veel bij kijken om uw opvolging goed te regelen. Een testament kan een hoop duidelijkheid scheppen. Ook is het zinvol in dit kader na te denken over de optimale bedrijfsstructuur voor dit moment en in de toekomst. Met onze kennis van herstructurering helpen wij u de juiste beslissingen te nemen. Lees meer over bedrijfsopvolging en fusies en overnames, want ook de verkoop van uw onderneming kan een optie zijn.

Testament

In het Burgerlijk Wetboek is het wettelijk erfrecht geregeld. Door een testament op te stellen, kunt u hiervan afwijken. In een testament legt u vast welke erfgenamen welk vermogen erven en kunt u bepalingen opnemen die de erfbelasting beperken. Ook kunt u de opeisbaarheidsgronden van een langstlevendevordering bepalen. Zo kan de eigen bijdrage bij opname in een verzorgingstehuis worden beperkt door dit als opeisbaarheidsgrond in het testament op te nemen.

Een testament speelt ook een belangrijke rol bij bedrijfsopvolging binnen de familie. Afhankelijk van de bepalingen in het testament kunnen uw erfgenamen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor fiscale faciliteiten.

Fiscale voordelen dankzij vermogensplanning

Door bewust invulling te geven aan vermogensplanning heeft u de rust dat alles goed is geregeld. En, ook belangrijk, uw erfgenamen komen niet voor ongewenste verrassingen te staan. Door vroegtijdige beslissingen te nemen, kunt u tevens belasting besparen. Om de fiscale kansen te benutten, heeft u de kennis en kunde van onze fiscalisten nodig. In één keer goed en op tijd regelen levert u veel voordeel op. Wij adviseren u graag.

Deskundige adviezen op het juiste moment

Vermogensplanning met fiscale onderdelen als huwelijksvermogensrecht, een schenkingsplan, de bedrijfsopvolging en een testament is complexe materie. Bovendien verandert de wetgeving nogal eens. Het is voor u niet eenvoudig om alle voorwaarden, beperkingen en opties te kennen en te benutten. Onze fiscale specialisten zijn volledig op de hoogte en begeleiden u met vakkundige, praktische en betaalbare adviezen. Passend bij uw wensen en mogelijkheden. Waar zinvol vormen zij een team met onze juristen en andere adviseurs om u een totaaladvies te bieden. Zodat u uw vermogensplanning op tijd en op de juiste manier invulling geeft en fiscale voordelen behaalt. Worrell & Jetten is hiervoor uw deskundige en betrouwbare partner.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan over estateplanning

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

 • Nauw betrokken bij uw onderneming
 • Totaaladvies
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Open & transparante communicatie
 • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies