Financieringsaanvraag producten

  • Vakkundige beoordeling financieringsbehoefte
  • Kritische beoordeling haalbaarheid ondernemersplan
  • Optimale financieringsmix
  • Overtuigende financieringsaanvraag
  • Groot en betrouwbaar netwerk

Gefundeerd ondernemingsplan met financieringsaanvraag

Een ondernemersplan geeft richting aan uw onderneming. U beschrijft uw nieuwe of aangepaste koers. Ook uw eventuele financieringsbehoefte staat in dit plan, met de uitleg waarom de investeringen de economische positie van uw onderneming kunnen verbeteren. Traditionele bancaire leningen, innovatieve crowdfunding of een mix komen in aanmerking, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. W&J helpt u de beste financieringsmix te selecteren. Gezamenlijk benaderen we de meest geschikte financier uit onze kring van betrouwbare partners of uit uw eigen netwerk.

De financier wil snel een duidelijk beeld van de ondernemer en de onderneming. Dankzij het toelichtende financieringsmemorandum, met uw duidelijke propositie, vergroot u de kans om de nieuwe geldstromen daadwerkelijk te krijgen. Onze specialisten hebben de kennis en ervaring om een concrete aanvraag en een effectief memorandum voor u op te stellen. De focus ligt op de toekomst van uw onderneming.

Het financieringsmemorandum heeft gezorgd voor een snelle en succesvolle afhandeling van de aanvraag.

Financieringsadvies

De juiste financiering voor elke fase

In elke fase van uw onderneming kunt u bedrijfsfinanciering nodig hebben. Denk hierbij aan de start, groei én de neergangsfase. Daarbij hoort een specifieke financieringsstructuur, afhankelijk van het doel. Bijvoorbeeld herfinanciering, voorraadfinanciering, een rekening-courantfaciliteit of factoring. Start u een onderneming en heeft u behoefte aan (netto-)werkkapitaal? Wilt u groeien en een nieuw productiemiddel financieren? Of zoekt u naar schaalgrootte en heeft u het voornemen een bedrijf te kopen?

De overnamespecialisten van W&J zijn uw deskundige gesprekspartner om uw doelen te bepalen en de daarbij behorende financieringsbehoefte uit te werken. Wij begeleiden graag de financieringsaanvraag en het financieringsmemorandum op basis van uw ondernemersplan. Zo kunt u zich volledig op de ontwikkeling van uw onderneming richten.

Kansen en bewustzijn vergroten

Een financier wil in korte tijd een objectief oordeel en een compleet beeld van de onderneming krijgen. Een goed onderbouwde financieringsaanvraag, in de vorm van een financieringsmemorandum, voorkomt dat de aanvraag sneuvelt door te weinig informatie.

W&J doet recht aan de waarde van de onderneming waaraan u al zoveel jaren met grote gedrevenheid en veel inspanningen bouwt. Dat verdient een gefundeerd en overtuigend financieringsmemorandum. Wij zorgen voor een sterk en betrouwbaar verhaal. Met als resultaat een sterk verhoogde kans dat uw financieringsaanvraag wordt gehonoreerd.

Onze kracht is dat we aan de poort al duidelijkheid scheppen. In een persoonlijk gesprek vragen wij net zo lang door tot we uw doelen en ambities hebben doorgrond en weten of financiering de oplossing is. We weten tot de kern te komen. Na deze intake trekken we al snel de conclusie of de financieringsplannen kans van slagen hebben of moeten worden bijgesteld of afgeblazen. Dit voorkomt dat u kosten maakt voor een aanvraag zonder perspectief.

Een financieringsaanvraag dwingt je na te denken over de prognose, omdat de onderbouwing van de aannames essentieel is. Als de toetsing negatief uitpakt, zijn de inspanningen niet voor niets geweest. Je bespaart jezelf financiële schade.

Advies bij uw financieringsaanvraag

Kennis van zaken voor gefundeerde keuzes

W&J kent de ondernemer en de financiers. Als intermediair weten we wat beide partners nodig hebben. Dat is wel zo efficiënt! Wij hebben contacten met betrouwbare traditionele bankiers en proactieve crowdfunders, waaronder Kapitaal Op Maat, Geldvoorelkaar en Funding Circle. Wij begeleiden met kennis van zaken en veel ervaring het hele traject, van plan tot aanvraag met onderbouwde toelichting.

De overnamespecialisten van W&J Corporate Finance vormen een vakkundig en ervaren team om u bij het koop-, verkoop- of fusieproces te ondersteunen. Zij vormen een multidisciplinair team met onze strategische en financiële adviseurs, waarderingsdeskundigen, juristen en fiscalisten, terwijl u voor het gemak maar met één vast aanspreekpunt te maken heeft. Met ons strategisch adviesconcept SLIM Vooruit helpen wij ondernemers SLIM te ondernemen. Veel ervaring hebben wij met fusies en overnames en andere ingrijpende ondernemingswijzigingen. Wij begeleiden het traject van begin tot eind, tot een succesvolle overeenkomst is gesloten. Of tot dit bewust níet is doorgegaan, want wij houden als onafhankelijk adviseur uw belang in het oog.

Tijdens de intake bij W&J kwam ik erachter dat het groeiperspectief van de participatiemaatschappij niet bij mijn ondernemersambitie paste. In goed overleg hebben we de plannen voor samenwerking afgeblazen.

Vraag uw gratis één uur intakegesprek aan over uw doelen, ambities en eventueel gewenste financiering

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies