Herstructurering in uw bedrijf producten

  • Fiscale, juridische en financiële analyse
  • Inspelen op actuele wet- en regelgeving
  • Belasting besparen
  • Deskundig en praktisch advies op maat

Een passende bedrijfsvorm

U wilt fiscaal en juridisch natuurlijk de optimale bedrijfsstructuur neerzetten. W&J helpt u graag met grote kennis van zaken, rekening houdend met uw wensen, mogelijkheden en de actuele wet- en regelgeving. Ook kijken we naar de toekomst om bijvoorbeeld bedrijfsopvolging binnen de familie of aan derden mogelijk te maken en waar mogelijk belasting te besparen.

Diverse vormen van herstructurering komen voor. Zo kunt u als ondernemer te maken krijgen met inbreng in de B.V., een bedrijfsfusie, juridische fusie, een juridische splitsing, geruisloze terugkeer uit de B.V., een aandelenfusie of een activa/passiva-transactie. De juiste keuze is afhankelijk van de huidige situatie en de toekomstplannen voor uw onderneming.

Herstructurering is werk voor specialisten om de beste vorm te kiezen.

Advies over Herstructurering

Uw situatie vraagt om de juiste structuur

Nieuwe plannen en veranderende vooruitzichten, evenals de ontwikkelingsfase van uw onderneming, bepalen welke bedrijfsstructuur het meest optimaal is. De huidige en verwachte condities vragen om een nieuwe beoordeling. Diverse factoren spelen een rol, zowel op fiscaal als op juridisch gebied.

Hoeveel winst maak ik per jaar en verwacht ik in de toekomst te gaan maken? Op welke termijn wil ik mijn bedrijf overdragen? Wil ik mijn aansprakelijkheid beperken? Verricht ik risicovolle activiteiten met mijn onderneming? Het antwoord op deze en andere vragen hebben invloed op de structuur van uw onderneming. De fiscalisten en juristen van W&J brengen uw situatie en uw doelstellingen in kaart en adviseren u met grote kennis van zaken. Zodat u de beste keuze maakt.

Belastingvoordelen behalen

De juiste structuur voor uw onderneming kan u veel belasting besparen! Het loont zeer zeker de moeite om de huidige en toekomstige situatie te beoordelen en fiscaal en juridisch de meest optimale vorm te kiezen. W&J heeft de expertise om u het juiste advies te geven.

Praktijkvoorbeelden herstructurering

Bent u partner in een vennootschap onder firma, dan bent u met uw ondernemings- én privévermogen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Voor een aandeelhouder van een B.V. is er sprake van afgescheiden vermogen. Als geen sprake is van onbehoorlijk bestuur worden schulden van de B.V. niet verhaald op het privévermogen van de bestuurder.

U bent ondernemer en heeft een eenmanszaak. U maakt jaarlijks € 200.000 winst, waarvan u € 60.000 opneemt als arbeidsbeloning. Over uw winst uit onderneming bent u zo’n € 80.000 inkomstenbelasting verschuldigd. Geniet u deze winst in de B.V. met een brutoloon van € 100.000 dan bent u zo’n € 72.000 verschuldigd aan inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit scheelt u al snel € 8.000 belasting per jaar!

U verricht meerdere activiteiten in één werkmaatschappij. Risicospreiding vraagt om herstructurering, waarbij de verschillende activiteiten worden ondergebracht in afzonderlijke B.V.’s. Vanwege de goodwill die in de activiteiten schuilt, is bij overdracht hiervan aan een andere B.V. vennootschapsbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden kan echter gebruik worden gemaakt van een fiscale faciliteit bij juridische splitsing van de B.V.’s. Door deze faciliteit toe te passen kan aanzienlijke belasting worden bespaard.

De juiste bedrijfsvorm om uw doelen te behalen

W&J begeleidt het traject van herstructurering van A tot Z. Hierbij komen onder meer het opstellen van een voorovereenkomst, vooroverleg met de Belastingdienst, het opstellen van een inbrengbeschrijving en het contact met de notaris aan bod. Met onze expertise analyseren wij wat voor u de meest optimale bedrijfsstructuur is. Wij houden hierbij rekening met fiscale aspecten, juridische en financiële aspecten, maar nog belangrijker, uw wensen! Ons team van fiscalisten, juristen en andere adviseurs helpen u met deskundige, praktische en betaalbare adviezen de juiste ondernemingsvorm te kiezen. Zodat u niet alleen belasting bespaart, maar uw onderneming zich verder kan ontwikkelen om uw doelen te bereiken.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan over uw huidige situatie, de bedrijfsstructuur en uw ideeën voor de toekomst.

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies