Assurance-opdrachten accountant producten

  • Praktische en deskundige aanpak
  • Onafhankelijk onderzoek
  • Effectieve rapporten en verklaringen
  • Betaalbaar product
  • Multidisciplinaire aanpak

Onafhankelijk onderzoek voor relevante feiten

Feitelijke gegevens, daar bent u naar op zoek! Onafhankelijk onderzoek met zorgvuldige, betrouwbare rapporten geven de verantwoording die u nodig heeft of die van u wordt verlangd. Voor uzelf is het een middel om risico’s te verkleinen. Een professionele beoordeling door een accountant geeft u een waardevol beeld van een actueel onderwerp in uw zakelijke verkeer. Worrell & Jetten verdiept zich graag in uw organisatie en de processen en haalt de relevante feiten boven water. Doe er uw voordeel mee!

Een onafhankelijk onderzoeksrapport brengt de feiten boven tafel.

Onafhankelijke beoordeling?

Proceskennis in uw belang

De accountants van Worrell & Jetten zijn gewend cijfers te analyseren en processen te doorgronden, dankzij de vele audits die ze voor ondernemingen en organisaties in uiteenlopende branches uitvoeren. Echte specialisten zijn het, die een team vormen met onze fiscalisten, juristen en ICT’ers. Wij werken volgens de voorgeschreven controle- en overige standaarden. Proceskennis komt op vele terreinen van pas. Na de grondige analyse leveren wij de benodigde rapportage.

Administratieve organisatie en interne beheersing (AOIB)

Kunnen de processen in uw organisatie efficiënter en effectiever worden ingericht? Is uw managementinformatie volledig? Is de continuïteit van uw ICT-voorzieningen wel gewaarborgd? Wij brengen uw administratieve organisatie in kaart. In ons adviesrapport komen wij met concrete voorstellen om uw processen te verbeteren en uw risico’s te beheersen.

Subsidieverklaring accountant

Subsidies ontvangt u meestal niet zonder verplichtingen. De subsidieverstrekker verlangt in veel gevallen een subsidieverklaring om de naleving van de subsidievoorwaarden en de rechtmatige besteding van de subsidiegelden te bevestigen. Onze onafhankelijke specialisten hebben de kennis en kunde om het proces te doorgronden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zorgen wij voor de noodzakelijke beoordelings- of controleverklaring bij de vereiste subsidieverantwoording.

Inleenverklaring

Werkgevers vragen van de zzp’ers waarmee ze samenwerken soms de bevestiging dat ze aan hun wettelijke verplichting voor loonbelasting, sociale premies en omzetbelasting hebben voldaan. Wij verzorgen deze periodieke inleenverklaringen voor vele zzp’ers. Dit geeft werkgever én zzp’er de zekerheid van goede verhoudingen.

Rapport van bevinding

Onze proceskennis komt op vele terreinen van pas. Uiteenlopende vragen kunnen wij feitelijk en onafhankelijk voor u onderzoeken. Denkt u maar aan een analyse van de werkelijk gemaakte kosten of van het werkelijke aantal bezoekers. We helpen psychologen aan een rapportage over de door hen geleverde diensten, ter verantwoording aan de gemeente. Door de feiten nauwkeurig boven water te halen, geven wij een waarheidsgetrouw beeld van de situatie. Het resultaat is een gedegen rapport van feitelijke bevindingen volgens controlestandaard COS 4400.

Onafhankelijk onderzoek?

IT-audit

We doorgronden met onze data-analyse niet alleen de resultaten uit de processen, maar ook de kwaliteit ervan. In veel gevallen heeft dit betrekking op uw ICT-systemen. Als uw organisatie vergaand geautomatiseerd is, kan onze electronic data processing-auditor (EDP-auditor) verhelderende verbanden leggen binnen uw administratieve organisatie door databases aan elkaar te koppelen. Een nieuwe ontwikkeling is het zogenoemde ‘data mining’ waarmee deze auditor uitzonderingen signaleert die de kwaliteit van de processen nog meer blootleggen. In ons adviesrapport zetten wij de verbeterpunten met onze adviezen op een rij.

Problemen voorkomen!

Zonder feitelijk onderzoek loopt u risico’s waarop u niet zit te wachten! Zonder goedkeurende controleverklaring bij uw subsidieverantwoording kan het u bijvoorbeeld overkomen dat u de verstrekte subsidiegelden moet terugbetalen. Daar gaan uw plannen. Zonder inleenverklaring kunt u fluiten naar het geld waarop u rekent. Zonder ons gedegen onderzoek met toelichtende rapportage komen de onafhankelijke feiten die u nodig heeft niet boven water. Schakel onze vakkundige accountants in, zodat u uw proces direct goed kunt inrichten. Dat scheelt een hoop problemen!

Laat de feiten tijdig onderzoeken!

Loop geen onnodige risico’s! De waarde van een onafhankelijk onderzoek met een feitelijke en betrouwbare rapportage of verklaring levert u al snel vele voordelen op. En in ieder geval minder risico. Wij zijn specialist in het beoordelen van financiële overzichten en interne processen. Onze beoordeling is onafhankelijk en daardoor van grote waarde in uw zakelijke verkeer. Zet onze expertise tijdig in!

Een onafhankelijk onderzoek

Onze accountants hebben enorme kennis van branches, bedrijven, organisaties en processen opgebouwd en veel inzicht in processen. Wij vormen een team met onze fiscalisten, juristen en ICT-specialisten om zorgvuldig onderzoek te doen en u een feitelijk beeld van een situatie te geven. Voorzien van onze deskundige, praktische en betaalbare adviezen. Dat is van grote waarde.

Meer informatie over onze assurance opdrachten door onze accountants

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies