Subsidiescan producten

 • Subsidiekansen benutten
 • Kennis van de actuele wet- en regelgeving
 • Kennis van de juiste route
 • Totaaladvies op maat

Inzicht in beschikbare subsidies

Als u oudere of jongere werknemers in dienst neemt die uit een uitkeringssituatie komen, heeft u recht op sociale-premiekorting. Bij marginale arbeid, een tijdelijk dienstverband voor een uitkeringsgerechtigde, komt u in aanmerking voor premievrijstelling. Voor arbeidsgehandicapte werknemers bestaan er premiekortingen, loonkostensubsidies en werkplekvergoedingen.

De overheid stimuleert met dergelijke subsidies de inzet van specifieke doelgroepen. Maar waar heeft u nu eigenlijk recht op? En hoe kunt u dergelijke voorzieningen aanvragen? W&J haalt uw mogelijkheden met de subsidiescan boven water en helpt u de juiste weg te bewandelen. De voordelen kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar!

Voor een oudere werknemer kregen wij een premiekorting van bijna € 7.000 per jaar, gedurende drie jaar! Dankzij de subsidiescan van W&J wisten wij dat wij hiervoor in aanmerking kwamen.

Subsidie advies

Op tijd een subsidiescan

Of u recht heeft op subsidies is afhankelijk van de werknemer en een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld een uitkeringssituatie, de leeftijd van de betreffende persoon en de duur van het dienstverband.

Een aantal mogelijkheden:

 • premiekorting voor het in dienst nemen van een oudere werknemer die uit een uitkeringssituatie komt;
 • premiekorting voor het in dienst nemen van een jongere werknemer die uit een uitkeringssituatie komt;
 • premiekorting voor een arbeidsgehandicapte werknemer;
 • loonkostensubsidie voor een arbeidsgehandicapte werknemer;
 • werkplekvergoeding voor een arbeidsgehandicapte werknemer;
 • premievrijstelling bij marginale (tijdelijke) arbeid door een uitkeringsgerechtigde.

Relevante subsidies benutten

De subsidiebedragen kunnen flink oplopen! Bij het tijdelijk of voor langere tijd in dienst nemen van specifieke werknemers is het belangrijk de mogelijkheden te kennen. De subsidiescan van W&J vertelt u precies waarop u recht heeft. Onze salarisspecialisten beoordelen uw situatie met kennis van zaken en helpen u de subsidie die van toepassing is bij de juiste instantie aan te vragen.

Subsidiescan Plus

De voorwaarden voor de subsidies zijn per regeling verschillend en wijzigen nogal eens. De subsidieaanvraag loopt via het UWV, de Belastingdienst of de gemeente. De premiekortingen worden via de loonaangifte verrekend en gelden soms met terugwerkende kracht. In enkele gevallen heeft u een doelgroepenverklaring nodig die de werknemer zelf aanvraagt of met een machtiging via u als werkgever. Vindt maar eens uw weg in dit woud van regels en mogelijkheden!

De salarisspecialisten van W&J hebben veel kennis van zaken. Met onze subsidiescan onderzoeken wij voor welke voordelen u in aanmerking komt. Wij weten waar en hoe u deze kunt aanvragen. Kent u de automatische aftrek vanuit het nieuwe lage-inkomensvoordeel (LIV-regeling)? Wij zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en adviseren u gevraagd en ongevraagd over de mogelijkheden. Zo kunt u optimaal de voordelen benutten. Als wij uw salarisadministratie onder onze hoede hebben, verrekenen wij de premiekortingen direct via de loonaangifte. Daar heeft u geen omkijken naar!

Voor een verhelderende subsidiescan, het inrichten en overnemen van uw salarisadministratie en al uw personele en ondernemersvragen kunt u bij ons terecht. Subsidiescan Plus dus, met heel veel meer. Ons team van salarisspecialisten, arbeidsrechtjuristen, fiscalisten en andere adviseurs staan u als ondernemer met raad en daad bij. Dankzij onze deskundige, praktische en betaalbare adviezen kunt u met vertrouwen ondernemen.

Vraag onze subsidiescan aan

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

W&J helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, IT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij W&J!

Vraag hier uw subsidiescan aan

 • Nauw betrokken bij uw onderneming
 • Totaaladvies
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Open & transparante communicatie
 • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies