Next

SLIM Vooruitblik Voor inzicht in jouw winstpotentieel

☑ Verkrijg nieuwe inzichten
☑ Laat jouw winstpotentie vertalen naar euro's
☑ Ontvang advies in de vorm van een cijfermatige rapportage
☑ Ga aan de slag met tips & aandachtspunten

Wil je meer informatie over onze SLIM Vooruitblik?
neem dan contact met ons op of download onze brochure

Iedereen houdt van positief resultaat

We zien het vaak voorbij komen:
gepassioneerde ondernemers die ongewild winst laten liggen.
Dat is zonde!

Door meer inzicht te krijgen in jouw winstpotentieel
weet je precies hoeveel rendement je zou kunnen maken.
En als je wilt, helpen we je ook nog eens dit potentieel te behalen.

De SLIM Vooruitblik geeft, aan de hand van jouw cijfers
en mogelijkheden, in euro's weer waar de verbeterpunten liggen.

In een twee uur durend gesprek bespreken we samen deze
punten zodat jij optimaal inzicht in jouw winstpotentieel hebt.

Onze aanpak Van analyse naar een heldere rapportage

1. Ter voorbereiding van het adviesgesprek analyseren wij jouw omzet, kosten en capaciteit

2. We leggen het verbeterpotentieel bloot en laten jou zien wat de impact is van strategische keuzes, kansen en maatregelen

3. Onze bevindingen vatten we samen in een heldere rapportage. Jouw winstpotentieel vertaald naar euro’s aangevuld met onze tips

4. Als je wilt, stippelen we samen een plan uit om jouw potentieel te realiseren en begeleiden wij je naar een hogere winst

Schets jouw toekomst met de SLIM Vooruitblik

Wat hebben we nodig? ✏ Jouw laatste jaarcijfers
Wat is jouw investering? ✏ €475 (ex.btw) en 2 uur van jouw tijd
Wanneer? ✏ Wanneer het voor jou het beste uitkomt

Wil je meer informatie over onze SLIM Vooruitblik?
neem dan contact met ons op of download onze brochure

Neem gerust contact opBekijk onze diensten